Monday, February 7, 2022

Ранните илюстрации на Илия Бешков - визуална разходка

Преди време постнах във Facebook групата "За старите книги и компютърни изкуства" едни илюстрации от първото издание на "Приказен свят" на Ангел Каралийчев, 1929 г. и около тях се заформи диксусия, заради различния стил на илюстрациите на Илия Бешков. Обещах си да напиша отделен материал. Младият Бешков рисува по различни начини и е любопитно да разгледаме тези ранни илюстрации, за които се е писало малко. И тъй като говорим за илюстрации, разказът ще е по-скоро визуален, отколкото текстови. 

"Приказен свят" на Ангел Каралийчев е издаван много пъти. Той съдържа 3 тома: Том 1 - Мечо, Жълтици, Крали Марко, Том 2 - Богородична сълза и Том 3- Трохи за птичките, Крилатият Юнак. "Приказен свят" пртърпява 5 издания в периода 1929-1946, като в различните издания има разлики. След първото издание, в някои издания, от този период, се появяват и други илюстратори, заедно с Бешков. Преди сборниците "Приказен свят", отделните части са издавани като отделни книги- "Мечо", "Богородична сълза" и др. Затова често, в каталозите, първото издание на "Приказен свят" се определя като "второ" за отделните части. Проблем представлява и намирането на всичките издания на "Прикзаен свят" от периода преди Войната, много от тях липсват по библиотеки и техните каталози, вероятно са заменени с с по-новите издания, след Войната. Притежавайки голяма част от тези първи издания, реших да систематизирам екземплярите от своята колекция и илюстрациите на Бешков в тях. Също така, за да се изследва стила на Бешков от 1920-те и 1930-те години, са дадени и други книги от този период, с негови илюстрации (отново от колекцията ми). 

Да започнем с томовете на първото издание на "Приказен свят", 1929 г. изд. "Хемус". В екземплярите на автора на този материал (в Т.1 и Т.3), запазени с оригиналните си корици, вътре няма упоменат илюстратора, но в онлайн каталозите е споменат Илия Бешков. Може, обаче, да се види разлика в стила на някои от илюстрациите в Том 1 и Том 3 (различните по стил изображения са отбелязани със *). Да започнем с Том 1, ето за какво става дума:

* Т.1, 1929

Т.1, 1929
* Т.1, 1929   
Черно-бялата илюстрация е характерна за по-късния стил на Бешков, цветните се различават по стил (в Том 1). 
 
 
Том 3 от първото издание ("Трохи за птичките", "Крилатият юнак") изглежда така:

Т.3, 1929
 
Т.3, 1929

Т.3, 1929

Тук, в Т.3, вече и черно-белите, и цветните илюстрации са с характерния за Бешков стил

 

Второто издание на т.3 съдържа много характерни и по-нехарактерни за Бешковия по-късен стил илюстрации. Последната илюстрация от този том (по-долу) е особено характерна за Бешков. Като илюстратор в книгата е упоменат Илия Бешков.

* Т.3, второ издание

Т.3, второ издание

Т.3, второ издание

Т.3, второ издание

 

Във второто издание на т.1 е споменат като автор на корицата Георги Атанасов, а на илюстрациите- Бешков.

* Т.1, второ издание, има малка разлика в надписа на корицата долу

Заедно с Бешков, като автор на кориците е посочен Атанасов

Илюстрация от Т.1, второто издание

 

Ето какви метаморфози претърпява първия том на "Приказен свят" в по-късното (пето) издание от 1946. Сред илюстраторите, заедно с Бешков, се упоменават и Никола и Нева Тузсузови (илюстрацията преди съдържанието, по-долу, вероятно е тяхна). В него няма цветни илюстрации, "Крали Марко" е заменен с други приказки (вероятно илюстрирани от Никола и Нева Тузсузови).

* Т.1, пето издание

Т.1, пето издание

Т.1, пето издание

Т.1, пето издание (вероятно автори на тази илюстрация са Никола и Нева Тузсузови)

Т.1, пето издание


 

В третото издание на Т.2 ("Богородична сълза"), като илюстратор е упоменат Илия Бешков. Може да се твърди, че в този том повечето илюстрации са близки до характерния за Бешков стил.

Т.2, трето издание

Т.2, трето издание

Т.2, трето издание 

Т.2, трето издание

Т.2, трето издание

 

Някои от приказките, както споменахме, преди сборника "Приказен свят", са публикувани отделно и тези екземпляри се считат за първи издания на съответните приказки. Редица от тях представляват и библиофилска рядкост. Ето един пример, с "Богородична сълза", 1928 г., илюстрирана от Иван Пенков.

Първо издание на "Богородична сълза", 1928, илюстрации от Иван Пенков

Първо издание на "Богородична сълза", 1928, илюстрации от Иван Пенков
Първо издание на "Богородична сълза", 1928
 
 
Интересни са и илюстрациите на Бешков в други детски книжки от това време. Ето някои от тях, "Малки песни" на Дора Габе, "Юнак Гого" на Асен Разцветников и "Златното яице" на Йордан Стубел. 
 
Във второто издание на "Малки песни", 1929 г., вътре има само черно-бели илюстрации, като илюстратор на корицата и илюстрациите в текста е упоменат Илия Бешков. Илюстрациите на корицата и в текста са характерни за Бешковия стил. Цветната, на корицата, е подобна на тези от Т.3, 1929 (том трети от първото издание).

Второ издание, 1929

Второ издание, 1929

 
В "Юнак Гого" от 1931 г. илюстратор е Илия Бешков. Има цветни и черно-бели илюстрации, характерни за по-късния стил на Бешков.


 

Разпознаваем е и стила на Бешков в "Златното яйце", 1927 г., на Йордан Стубел. Илия Бешков е упоменат като илюстратор.

1927
1927

 
Онзи стил на Бешков, с който той е изключително разпознаваем, се проявява в "Г-н Свинчок", 2 части, 1932 г. 

Г-н Свинчок, 1932

Г-н Свинчок, 1932

След 1946 година, илюстратори на "Приказен свят" са Илия Петров, Стоян Анастасов, Любен Зидаров и други. Особено популярни са трите тома с илюстрации на Любен Зидаров, 1982 г.

Изключително интересно е да се видят вариациите в стила на Бешков в периода 1929-1946 години. Някои от илюстрациите дори значително се различават от характерният му стил, например отбелязаните със *. Тяхната експресивност и резки чупки на контура ги прави различни. Възможно е част от илюстрациите на Том 1 на първото издание на "Приказен свят", 1929 г., да са били рисувани в по-ранни години, с различен стил или пък издателство "Хемус" да е добавило някакви илюстрации. Но въпреки различията, всички тези книжки са шедьоври на нашето книгоиздаване, а илюстрациите в тях, едни от най-добрите илюстрации в детски книжки. А Илия Бешков е един от най-талантливите наши художници и карикатурист от световна величина.

Росен Петков- изследовател на книгата като артефакт, rosen@scas.bg