Monday, October 2, 2023

Теофилакт Български и „Софронието”

Един ден, преди Рождество Христово се замислих с какво да поздравя приятелите си в една от дискусионните групи във Facebook, „За старите книги и компютърните изкуства”, която поддържам. Групата бе кръстена на името на една книга, която бях издал преди време и която представяше графичното оформление и любопитни истории за първите издания на емблематични наши автори, започвайки от „Неделника” на Св. Софроний Врачански (1806 г.), книгите на Йоаким Кърчовки, Петър Сапунов, Неофит Рилски, Неофит Бозвели, Петър Берон, Петко Рачов Славейков, преминавайки през изданията до 1944г. и завършвайки с компютърния графичен дизайн и компютърните изкуства. 

И така, както казах по-горе, реших да публикувам в дискусионната група някое от поученията на Св. Софроний Врачански, преди Рождество Христово. Разгърнах „Неделника” на „ПОУЧЕНIЕ ВЪ НЕДЕЛЮ ПРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРIСТОВЬIМЪ”. 

 


"Неделника" на Св. Софроний Врачански, 1806 г., Поучение в неделю перед...

 

Като всички знаем, „Неделника”, или „Кириакодромион” или още известна като „Софронието” (на името на създателя си) е една внушителна книга за времето си, отпечатана на ленена ръчно лята хартия, формат фолио, с едър шрифт „стара кирилица”,  с няколко ксилографии в началото. Повечето изследователи считат тази книга за първата печатна книга на новобългарски. Когато съм коментирал старите книги, винаги съм се старал не само да ги прелиствам или да се наслаждавам на хубавите им кожени подвързии, но и да ги чета (доколкото това е възможно). Четейки поучението си спомних, че текстът се повтаря (с малко разлики) в началото, в „предисловието” на книгата."Неделника" 1806 г., Предисловие


Тези, който са добре запознати с руските издания на Четириевангелието, ще се сетят, че този текст присъства като предисловие към Евангелието от Матей, но малцина може би са обърнали внимание, че в редица източноправославни издания на Четириевангелието това предисловие се озглавява „Теофилакта Архиепископа Болгарского предислвие, еже от Матея, светого Евангелия”.Руско евангелие от 17 век., Предисловие от Теофилакта Архиепископа Болгарского

 

Интересният момент тук е, че предисловието на Теофилакт Български (наричан още Теофилакт Охридски, Блажени Теофилакт), което присъства в много руски издания на евангелията, в редица средновековни наши и сръбски издания, не присъства в българските възрожденски издания на Четириевангелието, Новия Завет или  Библията (19 век). Няма да го видите нито в „Новия Завет” на Петър Сапунов (1828 г.), нито в „Новия Завет” на Неофит Рилски (1840 г.), нито в пълното издание на Библията от 1871г. Това може би се обяснява са факта, че Теофилакт Български не е долюбван много от Българската църква, може би поради факта, че е бил грък, назначен от Византийският император за архиепископ на Охрид. А и за самият Теофилакт се твърди, че много не е долюбвал българите. Но забележете каква „реклама” за самите нас (за България) е фактът, че в предговорите към Евангелието от Матей, той се титулува „Теофилакт Български”.  Така се титулува и в първите печатни издания на тълкуванията му, издадени на латински в Кьолн, Париж и други градове в началото на 16 век.Тълкование на евангелията от Теофилакт Аерхиепископ Български от 16 век.

                             

Ако прочетем текстът-тъкувание на Евангелието от Матей, в едно от първите печатни издания на тълкованията на Евангелията от Теофилакт (Theophylacti Archiepiscopi Bulgariae In quatuor Evangelia enarrationes..., Париж, 1539 г.) ще забележим, че този текст до голяма степен съвпада с текста на Предисловието на Еванглеието от Матей, както и с Предисловието на Софронието. Разбира се, за авторството на т.нар. съчиения на Теофилакт има много спорове, както и вероятно Теофилакт е ползвал редица текстове на свои предшественици. Но „нишката” на този текст от 16 век до сега може да бъде проследена с доста голяма достоверност, което показва и настоящата статия. 

 

Любопитно е да отбележим, че Предисловието на Теофилакт присъства и в редица ръкописни книги от 16-17 век. При създалият се преди време скандал с т.нар. „македонски средновековни ръкописи” (изложбата в Брюксел на ръкописи от Македония), една от македонските телвизии по невнимание показа снимки от ръкопис, предисловието към Евангелието от Матей, където ясно се вижда името на Теофилакт Български, с което предизвика комични закачки от българска страна.А това е една друга ръкописна книга от Рилския манастир, където също може да се види присъствието на това предисловие към Евангелието на Матей (края му):Предисловия на Теофилакт вероятно са се поставяли и преди другите Евангелия, например, има запазен ръкопис от 15 век в Рилския манастир, с предисловие към Евангелието на Йоан. Но по-късно, през 17 и 18 век, в руските книги остава само пролога към Евангелието на Матей.

 

Това, че този текст е взаимстван от Софроний вероятно от руските пролози към Евангелието на Матей изобщо не омаловажава неговите заслуги. Текстът е преразказан в контекста на неделните поучения и е направен опит да се разкаже на по-достъпен език. Макар че Софроний не е могъл да избяга от църковно-славянския (старобългарския) и по онова време не е имало примери за книги с „книжовен български” (тогава все още е нямало общоприета граматика и лексика), все пак той се опитва да напише книгата на „болгарский простий язик... к разумению простому народу”.
"Неделник" ("Кириакодромион", "Софроние"), първо издание, 1806 г., отпечатан в Римник (Ръмнику-Вълча), Румъния, печатари и коректори- Димитриа Михайло Попович (Димитър Попович), и синът му Георги. Накрая на книгата е добавено и името на Теодор Стоянович (Тодор Стоянович) от Видин. С няколко ксилографии и редица орнаменти.

Още един интересен факт за Софронието - част от орнаментиката на „Неделника” също вероятно е взаимствана от други издания на неделници с поучения. По онова време е имало практика една печатница да изполва една и съща орнаментиката или гравюри за няколко подобни издания. Ето един пример за румънски неделник, издаден в края на 18 век, приликата с декорацията на Софронието е очевидна.Румънски неделник от 18 век, оформлението прилича на Софронието от 1806 г.

 

Нека отбележим, че заимстванията на текстове или декорации е било нормално при консервативните традиции на богослужебните книги. Известно е, например, че руските евангелия  са ползвали един и същ едър шрифт (стара кирилица) и дори едни и същи ксилографии (на евангелистите) векове наред. Например, някои от малките орнаменти водят своето начало още от първия руски печатар Иван Фёдоров:Малки орнаменти, които идват още от орнаментиката на първия руски печатар Иван Федоров


„Неделникът” на Св. Софроний Врачански е наистина внушителна, „голяма” книга, отпечатана с много усилия и средства, оставила отпечатък в съзнанието на хиляди българи. Приносът на Софроний за нейното съставяне и отпечатване е достоен за възхищение. Не напразно книгата има над 17 издания до момента! За тези издания, както и съвременния текст на „Неделника” може да разгледате на http://www.scribd.com/doc/86821946/SOFRONIE-doc


„Неделникът” на Св. Софроний Врачански е единствената му отпечатана приживе книга, в 1000 екземпляра, в някои от бройките има приложени и спомоществователите. По-късните издания са поправени и езикът е осъвременен. Една друга негова творба, "Житие и страдания грешнаго Софрония", издадена доста по-късно след смъртта му, от Раковски, във в. "Дунавски лебед" (1862 г.), е изключително колоритен разказ за онова време, написан умело и с чувство за хумор.

 

И тъй като в началото казахме, че е добре старите книги не само да се гледат или колекционират, но и да се четат, нека завършим с Предисловието на Софронието:

 

„В древноста преди закона хората не са се просвещавали от Божественото писание, нито от книги, те са имали чиста мисъл и са се просвещавали от Светия Дух и така те са знаели Божията воля и сам Бог е говорел с тях. Такива са били Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и другите пророци. След като отслабнали във вярата, човеците станали недостойни да се просвещават от Светия Дух. За това човеколюбивият Господ, нашия Бог, благоволил да им дае Писание, та да се просвещават от него, да помнят и поменават Божията воля.”

 

София, 07.01.2013г.


Автор: Росен Петков


Авторът работи в областта на графичния дизайн, история на българската печатна книга, връзката между стари и нови медии. Издава през 2010 г. и 2012 г. (второ, допълнено издание) книгата „За старите книги и компютърните изкуства”  и през 2021 г. илюстрираният каталог (лимитирано номерирано издание, 300 бр.) "Българският литературен модернизъм- една колекция на Росен Петков".  Участвал е в проекти за обучение на подвързвачи на книги, реставратори на хартия и др., където е участвал в издаването на ръководства. Председател е и на Организационния комитет на международния форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство” (34 издания до момента). Използвана литература:

 

1. Св. Софроний Врачански, „Кириакодромион” („Неделник”), 1806, Римник (Румъния)

 

2. THEOPHYLACTI archiepiscopi Bulgarie, In QVATOR EVANGELIA, Parrisiis, 1539г.

 

3. Новини за изложбата на български средновековни ръкописи, представени като македонски при организиране на изложба на Македония в Брюксел  http://balkani.actualno.com/Makedonija-sama-potvyrdi-che-v-Bruksel-izlaga-bylgarski-srednovekovni-rykopisi-news_398620.html

 

4. Издания на „Кириакодромион” („Неделника”), както и съвремениия текст на „Неделника” може да видите на http://www.scribd.com/doc/86821946/SOFRONIE-doc

 

5. Превод на руски на тълкованията на Новия завет на Теофилакт Български

http://feofilakt.ru/

 

6. Стоянов, М., Украса на славянските ръкописи в България, Български художник, 1973г., стр. 104


7. Петков, Р., За старите книги и компютърните изкуства, СОКИ, 2012 г. (първо издание 2010 г.)Tuesday, February 21, 2023

Между видеоизкуството и цифрововото изкуство - 1987-1997

През 1987 се усещаше разклащането на старата система, имаше инфлация и дефицит, долара вървеше упорито нагоре. Същевременно, това беше и периода на широкото разпространение на микрокомпютрите, "Правец 82" беше във всички училища, "Правец 16" също набираше популярност. Дори в някои от университетите имаше западни микрокомпютри като Apple, IBM. България беше специализирана в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ - СИВ (нещо като EU за страните от Източния блок) в производството на микрокомпютри. За тези първи микрокомпютри у нас накратко бях разказал в https://rkpetkov.blogspot.com/2020/06/ram-when-ram-was-very-little-or-some.html

На този технологичен фон се появиха и първите компютърни изкуства- електронната музика и компютърната графика. Бързодействието и паметта на машините тогава бе малка и единствено тези цифрови изкуства си пробиваха път. 


Статия на автора в сп. "Млад конструктор", 1988 г.


Брошура към MIDI интерфейс, 1991 г., създаден от екип на кат. "Електронна техника" и външни експерти и музиканти, в който участваха проф. Йордан Боянов (един от родоначалниците на електрониката в България ), проф. Петър Якимов, Симо Лазаров, Ангел Пенчев, Кирил Николов и автора на този материал.

Електронните синтезатори, като Yamaha DX 7 бяха сравнително достъпни на запад за индивидуално ползване (начална цена $1995) и електронната музика навлизаше на музикалния пазар. Не на последно място, голяма роля в България играеше и създаденото в БНР студио за електронна музика, издаваха се и плочи с такава музика.  Създадоха се и редица клубове "Компютър" към ЦК на ДКМС, в почти всеки град имаше такъв клуб (за ученици). Персоналните компютри имаха някакви графични способности и особено с появата на EGA и VGA дисплеите, интереса към компютърната графика нарасна. Появиха е и първите графични станции като Silicon Graphics, които, макар и скъпи, показваха възможностите на CAD системите и графичните редактори. През 1991, фирмата "Експерт-сервиз" с ръководител Зоя Чобанова, заедно със Студентското общество за компютърно изкуство (СОКИ) започна издаването на първото списание за компютърна графика у нас, сп. "Графика с компютър". Като един от редакторите, Росен Петков отговаряше за рубриката "компютърно изкуство".
Първи брой на сп. "Графика с компютър", 1991 г.

Това бяха годините на преход от аналоговите към цифровите изкуства. Видеоизкуството още беше популярно, имаше редица автори на видео-инсталации или създатели на видео-арт. През 1994 Студентското общество за компютърно изкуство (СОКИ) / Student Computer Art Society (SCAS) съвместно с Гьоте-институт реализира една голяма изложба на немско видеоизкуство, в Галерията за чуждестранно изкуство (сегашната "Квадрат 500"). Бяха представени редица известни представители на видеоарта, като Chris Newman, Nam June Paik и други.
Изложба немско видеоизкуство, 1994Изложба немско видеоизкуство, 1994

На най-стария (в България) форум за компютърни изкуства, "Компютърно пространство", който СОКИ организира редица години, видеоизкуството също заемаше видно място.
Филм за "Компютърно пространство 1993"

През 1996, в Студентския дом беше създаден Център за компютърни изкуства- съвместна инициатива на СОКИ и Центъра за изкуства "Сорос", който подкрепяше проекти на млади автори (дебюти) в областта на новите медии и изкуства. По това време СОКИ беше и една от първите организации в България, които имаха собствен Интернет и сървър (тогава нямаше още Google :-), броени организации имаха Интернет).  Спомням си, че през зимата на 1995, когато навън имаше метър сняг и трудно се вървеше, един колега от БАН донесе в СОКИ рутер-а и го свързахме към предварително прекараната наета линия (две двойки медни чифтове) и Интернетът тръгна! Естествено, тогава Интернетът беше бавен, скъп и често се разпадаше. Някои колеги тогава стояха до среднощ пред екрана, четейки новини от CNN или свързвайки се с някой университет на другата част на земното кълбо, когато навън не можехме да ходим от навалялия сняг. Беше вълнуващо!


Видеоарт проект, 1996, подкрепен от Центъра за компютърни изкуства 

Видео-проекти от "Център за компютърни изкуства", "Компютърно пространство" и други събития

Въпреки, че в онези години инфлацията бушуваше, доларът беше стигнал 3000 лв., българските програмисти и дигитални артисти се изявяваха кой както можеше. Едни работеха "на светло", други "на тъмно". Един журналист от влиятелното списание Wired беше дошъл да пише статия за българският ИКТ сектор и за вирусосъздателите (Dark Avenger), беше ме помолил да го посрещна от летището, че чувал "лоши работи" за пристигащите- таксита с неземни тарифи и т.н. Тогава той се срещна с редица представители на ИКТ бранша и написа интересна и дълга статия за състоянието на българските IT експерти в онези "тъмни времена", написа и интересни факти за историята на българския ИКТ сектор. 

Обзорната статия Heart of Darkness на David Bennahum за българския ИКТ сектор и Dark Avenger в Wired, 1997 г.


Въпреки кризата, колкото и да е странно, по тези времена имаше бум на видео-арт и на някои дигитални изкуства (компютърна графика, уеб-дизайн). Някои от видео-проектите по онези времена използваха смесена технология, снимани с камера сцени, дигитализация, компютърен монтаж, прехвърляне на видео. СОКИ притежаваше няколко платки за video capture и за възпроизвеждане, с които се дигитэлизаиаше видео, както и се записваше от компютър на видео-магнетофон (предимно SVHS или VHS). Тогава тези устройства бяха скъпи, сега една платка за video capture е стотина долара, но тогава струваха хиляди долари. С оглед на съхранението на тези видео-арт проекти, още през 2000 г. започна дигитализация на тези архиви. Този "преходен период" е описан и в книгата на автора "За старите книги и компютърните изкуства", 2010, 2012.

Росен Петков, "За старите книги и компютърните изкуства", второ издание, 2012

Дигитализацията на любителското творчество (както и на любителските формати като VHS и SVHS) е особено важна с оглед на няколко фактора- разпадат на лентите с времето (съхнене на основата, изкривяване, деградиране на магнитния запис), възможноститте за по-лесно търсене в дигитални архиви и възможностите за по-широко и атрактивно представяне на дигитализираните материали. 

д-р инж. Росен Петков- експерт по дигитални изкуства и медии, rosen@scas.bg

Tuesday, September 6, 2022

Непознатият Ами Бакалов

Той се сприятелява в Париж с писателите и поетитe Пол Елюар и Андре Бретон, както и с художниците Пабло Пикасо, Оскар Домингес, Освалдо Вигас и Салвадор Дали [1]. Той става страстен приятел на киното, известен кинокритик във Венецуела и заедно с Гастон Дийл прави първия филмов фестивал в страната [2]. Като представител на компанията Unifrance за Латинска Америка (организация, популяризираща френското кино) той се запознава с Луис Бунюел. Представяйки френски филми в Рио де Жанейро, той приема в дома си Жан-Пол Белмондо. Той е българинът Ами Бакалов (Ейми Бакалоф Курвоазие), племенник на известния издател и общественик Георги Бакалов. Ще разкажем за Ами Бакалов, човек с космополитна биография, известен кинокритик, писател и поет във френскоезичния и латиноамериканския филмов свят, но почти непознат у нас [3]. 

Ами Бакалов Курвоазие, 1958, сайт за съпругата му, гравьорката Рут Бесудо Курвоазие, https://ruthbess.art/

Ами Бакалов е роден на 29 юни 1907 г. в Кюстендил, България.  Чичо му, Георги Бакалов, е български писател, издател и социалистически деец. Превежда редица книги, между които и "Капиталът" на Карл Маркс (съкратен превод на български през 1900 и пълен превод на първа част през 1910), По време на следването си в Женева (1891 – 1893), Георги Бакалов се сближава с видния теоретик, философ и деятел на международното социалистическо движение Георгий Плеханов. Майка му, Еме Жаке, е французойка. След Деветоюнския преврат, преследван от правителството на Драган Цанков, Георги Бакалов отива в изгнание в Париж, между 1925 и 1932 г., Ами започва да учи право, литература и история на изкуството в Сорбоната [3,4]. Той се сприятелява със сюрреалистичната група и по-специално с писателите и поетите Пол Елюар, Андре Бретон, Робер Деснос, Жорж Юне, както и с художниците Пабло Пикасо, Виктор Браунер, Оскар Домингес, Освалдо Вигас и Салвадор Дали [5].

За българския кръг в Париж, в който се подвизава и Ами Бакалов, разказва и Кирил Кръстев в книгата си "Спомени за културния живот между двете световни войни" (1988). "Така през есента на 1938 г. в Париж се събрахме доста хора от българската интелигенция: писателите Лъчезар Станчев и Асен Разцветников, художниците Илия Бешков, Ненко Балкански, Преслав Кършовски и Цветана Мицева, Янко Анастасов, скулпторката Васка Емануилова...художникът Георги (Джон) Попов, живущият от 20 години в Париж първомайстор на българската художествена керамика Георги Бакърджиев...трайните политемигранти Ами Балаков, ръководител на прогресивната група „Амикал-бюлгар""


 Спомени за културния живот между двете световни войни", 1988, споменава се и името на Ами Бакалов в главата "С българи в Париж"

В междувоенния период Ами Бакалов Курвоазие се запознава с бъдещата си германска съпруга Рут Бесудо Курвоазие по време на студентски обмен между Франция и Германия Между 1940 и 1944 г. Ами Бакалов влиза в тайните мрежи на Съпротивата във Франция. Отказвайки да практикува професията си на журналист за окупатора, той започва като редактор в Националното радио (наричано Радио Виши), след което се присъединява към съпротивителната мрежа „Pavillons noirs“ под псевдонима на Жан Жаке. Помага като преводач, тъй като говори перфектно руски и български, укрива бегълци и материали и предоставя информация на съюзниците [6]. Издава на български и първата си книга със стихотворения "Земно кълбо", 1940, с корица от Преслав Кършовски. 

Първата издадена книга на Ами Бакалов, "Стихотворения", 1940, корица от Преслав Кършовски, колекция Росен Петков

Книгата е отпечатана в 1000 екземпляра и съдържа стихотворения групирани в циклите "Покана за пътуване", "Градът", "Хоризонт", "Сантименталност", "Глобтротер" и "Пристанища". Отпечатана е в печатница "Петър Глушков" в София, на плътна дебела памучно-дървесинна хартия. В стихотворението "Венеция" контрастира романтиката на миналото величие и "бедността на робите":

"Пристигнах една нощ

Нощ на ранна есен

На гарата във Венеция...

Пред мен оживя споменът

За Марино Фалиери

Пред Моста на въздишките

Пиршествата

Пищните дрехи на патрициите

Шутовете...

Сега

Върху мръсните канали 

Видях бедността на робите..."


През 1945 г. Ами публикува стихосбирка, посветена на окупацията на Париж от германските войски Sombre est noir, посветена на Пол Елюар и Жорж Юне и илюстрирана с офорт и две оригинални рисунки от художника Оскар Домингес. Книгата е библиофилско издание. В един от текстовете на тези стихотворения той напомня за хотел Continental, намиращ се по онова време на улица de Castiglione 3 в Париж, реквизиран от нацистите, и трагично място, където е заседавал и трибунала.   

"Sombre est noir", 1945, колекция Росен Петков

Подписан офорт на Оскар Домингес (Oscar Dominguez), сюрреализъм, в "Sombre est noir", 1945, колекция Росен Петков

Илюстрация на Оскар Домингес (Oscar Dominguez) в "Sombre est noir", 1945, колекция Росен Петков

„Хотел Континентал е на улица Кастилионе, Хотел Континентал е гробище... Да видим господа, редът трябва да цари, в хотел Континентал не стреляме по хора, просто подписваме смъртната присъда, баронът вече не използва монокъл, той има добър проницателен поглед, той открива мотивите преди акта... Елхата цъфна на входа на хотел Континентал, да видим господа, ред трябва да цари, редът на убийците... » 

Книгата "Sombre est noir", както споменахме, е библиофилско издание в тираж 232 броя, отделните подтиражи (I-XIII, A-S, 1-200) са отпечатани на различна луксозна памучна хартия, произведена от различни фабрики. Офортите на Оскар Домингес са подписани, което прави изданието особено привлекателно от колекционерска гледна точка.

Книгите "Sombre est noir" и "Стихотворения" на Ами Бакалов са част от илюстрирания каталог "Българският литературен модернизъм- една колекция на Росен Петков", лимитирано издание от 300 номерирани броя.

Илюстрираният каталог "Българският литературен модернизъм- една колекция на Росен Петков", София, 2021, [9]

Между 1947 и 1959 г. Ами Бакалов се премества в Каракас във Венецуела, където годеницата му Рут Бесудо се присъединява към него през 1952 г. Рут Бесудо създава някои от гравюрите на неговите книги. Пристрастен към киното, той става критик на няколко местни периодични издания като La Tarde, Ultimas Noticias, Elite. Той създава първия филмов клуб във Венецуела в Каракас. Ами Бакалов инициира и първото списание, изцяло посветено на киното, Cine Venezuela, както и първия филмов фестивал във Венецуела, в сътрудничество с французина Гастон Дийл, културен аташе във венецуелското посолство през 50-те години на миналия век [7].

Cinquante ans cinema (Петдесет години кино), Париж, 1944, колекция Росен Петков

 
Ray Bret Koch, 1925, авангард, Cinquante ans cinema (Петдесет години кино), Париж, 1944, колекция Росен Петков

През 1955 г. Ами Бакалов е нает от компанията Unifrance да популяризира френското кино в чужбина и става неин представител за Латинска Америка. В този контекст той среща режисьора Луис Бунюел в Мексико Сити, с когото създава голямо приятелство. Работата на Ами Бакалов за Unifrance е причината за заминаването му за Рио де Жанейро в Бразилия през 1960 г. Той се жени за Рут Бесудо по време на пътуване до Каракас на 13 декември 1961 г. Работата му за Unifrance в Рио де Жанейро му дава възможност през 60-те години да представи френски филми от новата вълна на бразилската публика. Ами приема в Рио много актьори и режисьори като актьорите Клод Жад, Жан-Пол Белмондо [8] и режисьора Франсоа Трюфо.  

През 1960-те публикува първите си две книги, написани на испански: Dialogando por el mundo De Chaplin a Hemingway EDIME edition Cantaclaro collection - 1961, където преписва интервютата, които е получил от актьори, режисьори и писатели, и Cinema 7° cielo hoy y hayer EDIME editions Cantaclaro collection - 1960 г. където говори за любимите си филми и актьори. Ами публикува пет други стихосбирки на френски език: Je ne parle pas javanais editions Saint Germain des Prés - Париж 1971 г., илюстрирана с две гравюри от съпругата му Рут, Some paintings from my room tell editions Saint Germain des Prés - Paris 1973, Smoked Earth Patagonia издания Saint Germain des Prés - Париж 1974 г. и други. На 2 март 1978 г. Ами Бакалов Курвоазие е обявен за кавалер на Ордена на изкуствата и литературата от френския министър на културата Мишел д'Орнано [3].

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5nCCLWjfaAl6Mvm5LD7B-Qs7xg9nWsN4boYXKsHZHNGmGG2JFoSUKqCMryfJNjrCtWVy1BlX0FCyV63F74dyX5MPMXStkgcj3lwdfYy28lf-1gmgG-UZ9DClyKumGK1nmQ0HpLOPkN2b7lai8OHMGL00tNrcl1uJ6Ov-pnyyUlJFDpyl959x3CITmKA/s1315/Nomination_Amy_Courvoisier_Chevalier_des_Arts_et_des_Lettres_1978.jpg

В началото на 80-те години здравето му се влошава и със съпругата му решават да се върнат в Париж.

На 11 април 1984 г. Ами Бакалов умира в болницата Pitié-Salpêtrière на 76-годишна възраст. В памет на живота му като борец от Съпротивата, когато е преследван от германски патрул в Понт де Арт в Париж, прахът му е хвърлен в Сена от роднините му, както Ами е пожелал [3].

Това е богатата история на един останал в историята на френското и латиноамериканското кино и литература българин, приятел на видни френски поети и художници, обиколил света и оставил богато литературно наследство. Непознатият Ами Бакалов!

 Росен Петков- изследовател на книгата като артефакт и колекционер, rosen@scas.bg

Литература:

1. Le tour du monde du cinéma français: histoire du cinéma français à l'étranger de Robert Cravenne 

2. https://www.analitica.com/entretenimiento/festival-de-cine-frances-en-homenaje-a-amy-courvoisier/

3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Amy_Bakaloff_Courvoisier 

4. Le tour du monde du cinéma français, https://books.google.bg/books?id=zgoIAQAAMAAJ&q=inauthor:%22Robert+Cravenne%22&dq=inauthor:%22Robert+Cravenne%22&hl=fr&sa=X&redir_esc=y

5. Robert Desnos - deuil pour deuil - dédicace à Amy Bakaloff, https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fwww.vialibri.net%2Fyears%2Fbooks%2F52791982%2F1924-robert-desnos-robert-desnos-deuil-pour-deuil-edition#federation=archive.wikiwix.com&tab=url

6. Fiche de renseignement sur Amy Bakaloff Courvoisier du Comité secret militaire, 1949, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comit%C3%A9_secret_militaire_fiche_renseignements_1949.jpg

7. Haciendo cineclubes: manual de organización de cineclubes, https://books.google.fr/books?id=Q5kqAQAAIAAJ&q=amy+courvoisier&dq=amy+courvoisier&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjrmKeY9pPmAhWGohQKHYp5BF84KBDoAQg3MAE

8.  Telegrafo visual: critica amavel do cinema, https://books.google.fr/books?id=katVXzx4-3QC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=amy+courvoisier+jean+paul+belmondo&source=bl&ots=1G_hF_REuw&sig=ACfU3U0EuoOdgIzaLmcVLOjsGbP6pA3N3A&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiJ14Hk1ormAhXHxIUKHXA4BYYQ6AEwDXoECAkQAQ#v=onepage&q=amy%20courvoisier%20jean%20paul%20belmondo&f=false

9. Илюстриран каталог, лимитирано издание, 300 номерирани броя,  „Българският литературен модернизъм- една колекция на Росен Петков“, София: СОКИ, 2021,  https://modernism.scas.bg